Πολιτική Προστασίας

Πολιτική προστασίας της πλατφόρμας AGROMET

Υπευθυνος επεξεργασίας και ιδιοκτήτης AGROMET IKE, Thessaloniki 546 27, G.Katechaki 1 info@agromet.gr

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται Ο ιδιοκτήτης δεν παρέχει χωριστό κατάλογο των δεδομένων που συλλέγονται..

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, περιγράφονται σε άλλα τμήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή από ειδικά κείμενα επεξήγησης συμφραζόμενα με την πολιτική απορρήτου.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον χρήστη ή να συλλέγονται αυτόματα κατά την χρήση της εφαρμογής.

Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλα εργαλεία παρακολούθησης – από την εφαρμογή ή από ιδιοκτήτες τρίτων υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται – εκτός αν ορίζεται διαφορετικά – για την ταυτοποίηση των χρηστών και την απομνημόνευση των προτιμήσεών τους, αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας που αιτείται ο χρήστης.

Παράληψη παροχής ορισμένων στοιχείων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή ορισμένων υπηρεσιών της εφαρμογής.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα τρίτων που συγκεντρώνουν, δημοσιεύουν και διαμοιράζουν και για τα οποία επιβεβαιώνουν πως έχουν την συγκατάθεση των των τρίτων για την παροχή των δεδομένων.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των δεδομένων Μέθοδος επεξεργασίας Η επεξεργασία δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται με τρόπο λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εγκεκριμένης καταστροφής των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή/και εργαλείων ΙΤ, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς στους οποίους αναφέρονται. Εκτός από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπεύθυνων που ασχολούνται με την λειτουργία της υπηρεσίας (διοίκηση, πωλήσεις, marketing, νομικά, διαχείρηση) ή εξωτερικά μέρη (τεχνικές και ταχυδρομικες υπηρεσίες , παροχες εξυπηρετητων, εταιριες ΙΤ, υπηρεσίες επικοινωνιών) διορισμενα οπου ειναι αναγκαιο, ως επεξεργαστες δεδομενων απο τον διαχειριστη (The Owner) . Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή.

Τοποθεσία Τα δεδομένα επεξεργάζονται στα γραφεία του υπεύθυνου επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από τον χρήστη η παροχή της υπηρεσίας και ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον διαχειριστή, την διακοπή ή την διαγραφή των δεδομένων του.

Χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται σε συγκεκριμένες ενότητες του παρόντος εγγράφου.

Δικαιώματα Facebook που ζητούνται από την εφαρμογή Η εφαρμογή μπορεί να αιτηθεί κάποια δικαιώματα του Facebook που θα επιτρέψουν να εκτελεσθούν ενέργειες στον λογαριασμό χρήστη Facebook και να ανακτήση από αυτό πληροφορίες από αυτό, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα παραπάνω δικαιώματα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση δικαιωμάτων του Facebook και την πολητική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook.

Τα δικαιώματα που ζητούνται είναι τα ακόλουθα:

Βασικές πληροφορίες Απο προεπιλογή αυτό περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία χρήστη όπως το ID το όνομα, την εικόνα, το φύλο και την τοποθεσία. Ορισμένες συνδέσεις του χρήστη, όπως οι φίλοι, είναι επίσης διαθέσιμα. Αν ο χρήστης έχει ορίσει περισσότερα δημόσια δεδομένα, περισσότερα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων Νομικές ενέργειες Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους σκοπούς από οτν υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στο δικαστήριο ή σε στάδια που οδηγούν σε πιθανή δικαστική διαφορά που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής ή σχετικών υπηρεσιών.

Ο χρήστης δηλώνει οτι γνωρίζει πως ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορει να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα, κατόπιν αιτήσεως των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την πολιτική, η εφαρμογή μπορεί να παράσχει στο χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατόπιν αιτήματος

Σύστημα καταγραφής και συντήρηση Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, η εφαρμογή και κάθε υπηρεσία τρίων, μπορεί να συλλέξει αρχεία που καταγράφουν δραστηριότητες της εφαρμογής (System Logs) η να χρησιμοποιήσουν άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή. Παρακαλώ δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Τα δικαιώματα των χρηστών Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή να γνωρίζουν εάν έχουν αποθηκευτεί τα προσωπικά τους δεδομένα και μπορούν να συμβουλευτούν τον υπεύθυνο επεξεργασίας για να μάθουν το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, για να εξακριβώσουν την ορθότητά τους ή να ζητήσουν συμπληρώσεις, ακυρώσεις, ενημερώσεις, διορθώσεις, η την μετατροπη τους σε ανωνυμη μορφη ή να εμποδίσουν την καταγραφή οποιονδήποτε δεδομένων που πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του νόμου, οπως επισης να αντιταχθουν ως προς την αντιμετωπιση τους για τους οποιουσδηποτε εγκυρους λογους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, με γραπτή προειδοποίηση προς τους χρήστες της σε αυτή την σελίδα. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε συχνά το κάτω μέρος αυτής της σελίδας, όπου αναφέρεται η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης.. Εάν ένας χρήστης διαφωνήσει σε οποιοδήποτε αντικείμενο των αλλαγών της πολιτικής, θα πρέπει να σταματήσει την χρήση της υπηρεσίας και να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η εκάστοτε πολιτική απορρήτου ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στο σύστημα.

Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι υπεύθυνος για αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Ορισμοί και νομικές αναφορές Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα) Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ινστιτούτο ή οργανισμό, που ειναι η μπορει να αναγνωριστει ακομη και εμμεσα , με αναφορες σε οποιαδηποτε αλλη πληροφορια.

Χρήση δεδομένων Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την εφαρμογή αυτήν (ή υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τις IP διευθύνσεις ή τα ονόματα τομέων (domain names) των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), ο χρόνος του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να υποβληθούν τα δεδομένα στον κεντρικό διακομιστή της εφαρμογής, το μέγεθος των αρχείων που υποβάλονται, ο αριθμητικός κωδικός απάντησης του κεντρικού διακομιστή που υποδεικνύει την κατάστασή του (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κτλ), η χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του browser και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε από τον χρήστη, οι διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα της εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησε μέσα από την εφαρμογή, με ιδιαίτερη αναφορά στην ακολουθία των σελίδων που επισκεύτηκε καθώς και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και το περιβάλλον χρήστη.

Χρήστης Το άτομο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή, ο οποίος πρέπει να συμπίπτει με, ή να εξουσιοδοτείτε από το υποκείμενο των δεδομένων, στους οποίους αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υποκείμενο δεδομένων Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή Επόπτης δεδομένων) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Διαχειριστής Δεδομένων (ή Ιδιοκτήτης) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που έχει το δικαίωμα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέσων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας, σχετικά με τη λειτουργία και χρήση της εφαρμογής. Ο υπευθυνος επεξεργασίας δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος της εφαρμογής.

Η εφαρμογή Το υλικό και λογισμικό του συστήματος AGROMET από το οποίο τα συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Νομικές πληροφορίες Σημείωση για τους χρήστες στην Ευρώπη: η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ, σχετικά με το θέμα των Cookies.

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά αποκλειστικά την εφαρμογή AGROMET.

Μετάβαση στο περιεχόμενο