Όροι Χρήσης

Δεν επιτρέπεται η κρυφή ή συγκαλυμμένη παρακολούθηση και καταγραφή. Απαγορεύεται η χρήση της πλατφόρμας, του εξοπλισμού και των συναφών με αυτά υπηρεσιών για την παρακολούθηση ανθρώπου χωρίς την συγκατάθεση του/της, η την παρακολούθηση κάποιας οντότητας/αντικειμένου χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του.

Απαγορεύεται η χρήση της πλατφόρμας AGROMET, όπου αυτή η χρήση παραβαίνει το νόμο. Έγκειται στην ευθύνη του χρήστη να κάνει χρήση της πλατφόρμας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διατάξεις που διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας.

Απαγορεύεται η αυτόματη αποστολή αιτημάτων στην πλατφόρμα AGROMET, η απόπειρα εξαπάτησης των μέτρων ταυτοποίησης της πλατφόρμας και η οποιαδήποτε απόπειρα ενεργειών που λειτουργούν εις βάρος της πλατφόρμας.

Οι λογαριασμοί χρήστη, οι άδειες και τα δικαιώματα χρήσης δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο